PARPlogo Astana

Zamawiający działając w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: "Organizacja i obsługa trzech misji dziennikarskich w związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017", oznaczenie sprawy:28/EXPO

Termin składania ofert upływa w dniu 3 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:00


Opublikowano: 24.03.2017 14:14      Utworzono: 24.03.2017 14:14      Poprawiono: 24.08.2017 14:38     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: