Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i obsługę misji dziennikarskiej w związku z obecnością polskiego stoiska narodowego podczas targów POWER/ReENERGY/LIGHTNING KAZAKHSTAN w Ałmaty w Republice Kazachstanu.

Ofertę z podaną nazwą i terminem postępowania należy:

  • przesłać na adres Zamawiającego podany w pkt. I , lub
  • złożyć w kancelarii Zamawiającego, lub
  • przesłać na adres e-mail: marcin_olejnik@parp.gov.pl

Termin złożenia oferty: 16 października 2017 r. do godziny 10:00

Osoba do kontaktu:
Marcin Olejnik
Zespół EXPO
TEL.: (22) 432 84 27
E-MAIL: marcin_olejnik@parp.gov.pl  


Opublikowano: 12.10.2017 12:40      Utworzono: 12.10.2017 12:40      Poprawiono: 23.01.2018 12:43     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: