POIRPARPUEEFRR stare

 

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja Gali Polski Produkt Przyszłości" oznaczenie sprawy: 1/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 14:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 14:30


Opublikowano: 10.01.2018 08:04           Poprawiono: 13.02.2018 16:33     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: