W związku z procedurą rozeznania rynku do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu mającego na celu powołanie i wsparcie funkcjonowania Rady Programowej ds. Kompetencji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia szacunkowego kosztu organizacji Gali Konkursu Pracodawcy Jutra w zakresie wskazanym w załączniku.

Informację zwrotną prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail: hubert_gorecki@parp.gov.pl  w terminie do 19 września 2017 r.

 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 13.09.2017 13:50      Utworzono: 13.09.2017 13:50      Poprawiono: 13.09.2017 13:55     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: