OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80
faks: (22) 432 84 41
działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.)
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 133.000 euro
na realizację usługi:

"Opracowanie założeń systemu badania i rozwoju kompetencji kadr instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności"

 

Termin składania ofert upływa dnia 27 lutego 2008 r. o godzinie 10:30.

Numer ogłoszenia w BZP: 34174 - 2008

Numer sprawy: p/611/3/2008


Opublikowano: 19.02.2008 15:41      Utworzono: 19.02.2008 15:41      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Rafał Pardecki     Autor dokumentu: Agnieszka Józefowicz-Krakowiak