logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP” (3 części) oznaczenie sprawy: p/77/DKM/2017

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2017 r. o godzinie 10:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. o godzinie 10:30


Opublikowano: 17.03.2017 16:21      Utworzono: 17.03.2017 16:21      Poprawiono: 24.08.2017 14:38     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: