POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: : "Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021" , oznaczenie sprawy: 112/BE (p/317/DAS/2017)

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2017 r. o godzinie 11:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. o godzinie 11:30


Opublikowano: 09.10.2017 07:43      Utworzono: 05.10.2017 13:04      Poprawiono: 18.04.2018 09:41     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: