Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na usługę opracowania i wykonania filmu promocyjnego podsumowującego projekt pilotażowy „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zapytaniu ofertowym" oraz w załącznikach.

Termin przesyłania ofert:  05.07.2017 r. do godz. 10.00 na adres: ewa_czarnecka@parp.gov.pl

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Opublikowano: 23.06.2017 08:46      Utworzono: 23.06.2017 08:46      Poprawiono: 23.06.2017 08:46     
Modyfikujący:      Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: