Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na usługę opracowania i wykonania filmu promocyjnego podsumowującego projekt pilotażowy „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zapytaniu ofertowym" oraz w załącznikach.

 

Termin przesyłania ofert:  05.07.2017 r. do godz. 10.00 na adres: ewa_czarnecka@parp.gov.pl

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Najkorzystniejszą, spośród 3 oferentów, ofertę złożyła firma Redworks sp. z o.o. z ceną brutto 47 970,00 zł. Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.


Opublikowano: 23.06.2017 08:46      Utworzono: 23.06.2017 08:46      Poprawiono: 25.10.2017 11:25     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: