POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Opracowanie i organizacja spotkań w obszarze współpracy dużych firm ze startupami" oznaczenie sprawy: 26/BE (p/126/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 13 czerwca 2017 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00


Opublikowano: 30.05.2017 09:53      Utworzono: 29.05.2017 09:29      Poprawiono: 24.08.2017 14:45     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: