Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej wykonania dzieła polegającego na przeprowadzeniu niezależnej, pełnej oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP /Zamawiający). Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 Zaproszenia do złożenia oferty.

 

Ofertę należy przekazać do dnia 31 lipca 2017 godz. 14.00 za pomocą poczty elektronicznej na adres: monika_standziak@parp.gov.pl, lub złożyć w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83; 00-834 Warszawa. Wiadomość e-mail lub przesyłka zawierająca ofertę powinna posiadać w temacie: „Oferta na przeprowadzenie niezależnej, pełnej oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego”. Oferty przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 17.07.2017 09:44      Utworzono: 17.07.2017 09:44      Poprawiono: 17.07.2017 10:55     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: