Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia „Przeprowadzenie oceny eksperckiej projektów zgłoszonych do: XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości oraz studiów wykonalności opracowanych w ramach Pilotażu Grantów dla „Seal of excellence””. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również istotne postanowienia umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Prosimy o nadsyłanie ofert pocztą elektroniczną na adres: filip_milewski@parp.gov.pl

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 18 października 2017 r.

Zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro). Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Najkorzystniejszą spośród 3 ofert  złożyła firma EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.  z ceną brutto 147 538,50 zł. Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.


Opublikowano: 11.10.2017 06:59      Utworzono: 11.10.2017 06:59      Poprawiono: 25.10.2017 13:55     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: