Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako główny organizator polskiej ekspozycji na Astana EXPO 2017, ogłasza zamówienie pn. Obsługa logistyczna wyjazdu grupy artystycznej na koncert w ramach udziału Polski w Międzynarodowej Wystawie EXPO Astana 2017 zgodnie z opisem zadań Wykonawcy zamieszczonym w Zaproszeniu do składania ofert.


Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 15 maja 2017 roku o godzinie 12:00 na adres poczty elektronicznej podany w zapytaniu ofertowym lub w siedzibie zamawiającego.

 


Opublikowano: 10.05.2017 07:02      Utworzono: 10.05.2017 07:02      Poprawiono: 10.05.2017 07:04     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: