Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako główny organizator polskiej ekspozycji na Astana EXPO 2017, ogłasza zamówienie pn. Obsługa logistyczna wyjazdu grupy artystycznej na koncert w ramach udziału Polski w Międzynarodowej Wystawie EXPO Astana 2017 zgodnie z opisem zadań Wykonawcy zamieszczonym w Zaproszeniu do składania ofert.


Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 15 maja 2017 roku o godzinie 12:00 na adres poczty elektronicznej podany w zapytaniu ofertowym lub w siedzibie zamawiającego.

Najkorzystniejszą spośród 8 ofert  złożyła firma  4e spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Gdańska z ceną  149 806,61 złotych. Wykonawca jednakże na wezwanie do podpisania umowy przesłał e-mail z wiadomością, że wycofuje się z realizacji zamówienia ze względów osobistych. Z związku z powyższym na podstawie par. 4 10b. Regulaminu  - w przypadku, w którym po wyborze Najkorzystniejszej oferty, Wykonawca odmawia zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną Najkorzystniejszą ofertę złożoną w Konkursie ofert – wybrano ofertę Intour Polska sp. z o.o. z ceną brutto 151 197,00 złotych brutto. 


Opublikowano: 10.05.2017 07:02      Utworzono: 10.05.2017 07:02      Poprawiono: 25.10.2017 11:49     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: