logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: : "Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla PARP" , oznaczenie sprawy: 41/I (p/162/BI/2017)

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 listopada 2017 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. o godzinie 11:00


Opublikowano: 02.10.2017 07:34      Utworzono: 02.10.2017 07:34      Poprawiono: 29.12.2017 16:12     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: