PARP

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Modernizacja portalu Akademia PARP 2017" oznaczenie sprawy: 85/IN (p/140/DRK/2017)

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2017 r. o godzinie 13:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 13:30


Opublikowano: 06.07.2017 07:04      Utworzono: 05.07.2017 05:01      Poprawiono: 29.12.2017 16:08     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: