W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych na terenie Polski, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradcy świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorców biorących udział w projekcie o zakresie wskazanym w załączniku.

Informację zwrotną prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail: lukasz_sybicki@parp.gov.pl  w terminie do 8 maja 2017 r.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 19.04.2017 14:14      Utworzono: 19.04.2017 14:14      Poprawiono: 05.05.2017 09:25     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: