1. Instytucja Audytowa: Kontrola Pomocy technicznej pt. „Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2015 r.”, przeprowadzona w terminie od 2.01.2017 do 23.01.2017 r.
 2. Instytucja Audytowa: Kontrola zamykanie programu PO RPW, realizowana w terminie od 4.01.2017 do 26.01.2017 r.
 3. Instytucja Audytowa: Kontrola pt. „Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem PO PW 2014-20120 w 2016 r.”, przeprowadzona w terminie 13.04.2017 do 13.06.2017 r. (wniosek 03-05).
 4. Instytucja Audytowa: Kontrola pt. „Wsparcie zarządzania PARP w 2016 r. (POIR)”, przeprowadzona w terminie 12.04.2017 do 28.06.2017 r.
 5. Instytucja Audytowa: Kontrola Pomocy technicznej pt. „Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2016 r.”, przeprowadzona w terminie od 16.112.2017 r.
 6. Instytucja Audytowa: Sprawozdanie z audytu systemu zarzadzania i kontroli POWER ( grudzień 2017 r.). 
 7. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola pt. „Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2016 r. w ramach PO PW”, przeprowadzona w terminie od 15.03.2017 do 17.03.2017 r.
 8. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola systemowa POIR, z uwzględnieniem działań 2.3.4 POIR oraz 3.1.5 POIR, przeprowadzona w terminie od 13.03.2017 do 20.03.2017 r.
 9. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola w zakresie utrzymania kryteriów desygnacji dla POPW, przeprowadzona w terminie 19.06.2017 do 21.06.2017
 10. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz innych wydatków o podobnym charakterze, przeprowadzona w terminie 5.06.2017 do 9.06.2017 r.
 11. Ministerstwo Rozwoju:Kontrola projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu CRS w ramach SPPW”, przeprowadzona 23.05.2017 r.
 12. Ministerstwo Rozwoju: Audyt na zakończenie projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu CRS”, przeprowadzony w terminie 5.01.2017 do 7.04.2017 r.
 13. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW na rok 2015 oraz POPW (za rok 2015 i 2016), przeprowadzona w terminie
 14. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola projektu „Inno_LAB-Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” nr POIR.02.04.01-00-0001/16,przeprowadzona
 15. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola Projektu „Polskie Mosty Technologiczne” POIR.03.03.01-00-0001/16 oraz „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe Marka Polskiej Gospodarki -Brand” POIR.03.03.02-00-0001/16, przeprowadzona  w terminie od 7.03.2017 do 10.03.2017 r.
 16. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola systemowa POPW, przeprowadzona w terminie od 5.07.2017 do 10.07.2017 r.
 17. Najwyższa Izba Kontroli: Dochodzenie należności Skarbu Państwa z tytułu niezrealizowania jednego z projektów dofinasowanych z POIG,  przeprowadzona w terminie
 18. Centralne Biuro Antykorupcyjne: Kontrola w projekcie Beneficjenta PO KL, przeprowadzona w terminie
 19. Komisja Europejska: Audyt systemu POIR, przeprowadzony w terminie od 7.07.2016 do 25.09.2017 r. 

Opublikowano: 11.09.2017 13:50      Utworzono: 11.09.2017 13:50      Poprawiono: 12.01.2018 15:06     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: