1. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola projektu pt.”Polski most krzemowy”, przeprowadzona w terminie  od 21.12.2015 do 15.01.2016 r.
 2. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola projektu pt. „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji”, przeprowadzona w terminie od 30.12.2015 do 15.01.2016 r.
 3. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola systemowa w obszarze działań 1.4-4.1, 4.6, 8.1, 8.2, przeprowadzona w terminie od 21.12.2015 do 08.01.2016 r.
 4. Ministerstwo Rozwoju: Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2015 POPT, przeprowadzona w terminie od 14.01.2016 do 28.01.2016 r.
 5. Ministerstwo Rozwoju: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PORPW 2007-2013 (na rok 2012, 2015) oraz Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 na 2015, przeprowadzona w terminie od 21.01.2016 do 25.01.2016 r.
 6. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola projektu Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych, przeprowadzona w terminie od 25.04.2016 do 29.04.2016 r.
 7. Ministerstwo Rozwoju: Zwiększanie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu CRS, przeprowadzona w terminie 9.08.2016 r.
 8. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola systemowa POWER, przeprowadzona w terminie od 17.08.2016 do 19.08.2016 r.
 9. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola systemowa PO PW, przeprowadzona w terminie od 14.06.2016 do 17.06.2016 r.
 10. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola projektów PT POWER przeprowadzona w terminie od 11.05.2016 do 13.05.2016 r.
 11. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola systemowa POIR, przeprowadzona w terminie od 18.05.2016 do  20.05.2016 r.
 12. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola projektu POWR.02.03.00-00-0003/15 Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych, przeprowadzona w terminie od 12.10.2016 do  14.10.2016 r.
 13. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola projektu POWR.02.12.00-00-0002/15 Bilans Kapitału Ludzkiego, przeprowadzona w terminie od 12.10.2016 do 14.10.2016 r.
 14. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola Planu sprawdzeń za rok 2016 z zakresu ochrony danych osobowych w ramach POIR, przeprowadzona w terminie od 3.11.2016 do 4.11.2016 r.
 15. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola projektu POIG.05.02.00-00-002/08 Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez KSI, przeprowadzona w terminie od 21.11.2016 do  23.11.2016 r.
 16. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola systemowa w zakresie działań POIG, przeprowadzona w terminie od 5.12.2016 do 14.12.2016 r.
 17. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola projektu POIG.03.04.00-00-001/13 Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji, przeprowadzona w terminie od 14.11.2016 do 18.11.2016 r.
 18. Ministerstwo Rozwoju Kontrola systemowa PO RPW oraz z zakresu ochrony sprawdzenie danych osobowych, przeprowadzona w terminie od 4.11.2016 do 18.11.2016 r.
 19. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Kontrola w zakresie realizacji umów POIG nr MNiSW-PARP/2007 projektów pomocy technicznej nr POIG.09.03.00-00-020/12, POIG.09.03.00-00-010/14, POIG.09.04.00-00-006/14, POIG.09.04.00-00-008/12, przeprowadzona w terminie od 30.05.2016 do 3.06.2016 r.

Opublikowano: 06.03.2017 14:13      Utworzono: 06.03.2017 14:13      Poprawiono: 12.01.2018 15:05     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: