W ramach procedury rozeznania rynku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty zawierającej oszacowanie kosztu przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizowanych umów o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

Prosimy o przesłanie szacowania w wersji elektronicznej, na dołączonym formularzu , na adres: ewelina_kuzminska@parp.gov.pl tel. (22) 432-96-84, do 14 września 2017 r. do godz. 16.00, wpisując w temacie wiadomości: "Kontrole pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji".

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 


Opublikowano: 07.09.2017 12:23      Utworzono: 07.09.2017 12:23      Poprawiono: 07.09.2017 12:24     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: