POPWPOWERPOIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Organizator Konkursu) ogłasza konkurs na przygotowanie scenariusza i koncepcji realizacji filmu promocyjnego budującego świadomość produktu poprzez kreowanie potrzeb dla potencjalnych beneficjentów oferty PARP. Konkurs jest konkursem otwartym jednoetapowym, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.)


Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa w dniu 1 września 2017 r. o godz. 11:00

 


Opublikowano: 24.08.2017 12:32      Utworzono: 24.08.2017 12:30      Poprawiono: 29.12.2017 16:09     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: