Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza "KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) UDZIAŁU POLSKI  W WYSTAWIE EXPO 2015 W MEDIOLANIE" oznaczenie sprawy: p/319/DKZ/2014

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa w dniu 15 maja 2014r. o godz. 10:00

Składanie Prac Konkursowych upływa  w dniu 29 maja 2014r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2014pod nr 98257 - 2014.

Poniżej znajduje się Regulamin Konkursu wraz z załącznikami.


Opublikowano: 07.05.2014 16:23      Utworzono: 07.05.2014 16:23      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Magdalena Krakowiak     Autor dokumentu: Dorota Tryc