logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Kompleksowa organizacja konferencji PARP" oznaczenie sprawy: 72/PK (p/73/DKM/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00

 


Opublikowano: 10.04.2017 10:43      Utworzono: 10.04.2017 10:43      Poprawiono: 24.08.2017 14:38     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: