logo PL

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : „Internetowa kampania informacyjno-promocyjna naborów prowadzonych przez PARP” oznaczenie sprawy: 111/DKM (p/322/DKM/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2017 r. o godzinie 10:30

 

 

Otwarcie ofert odbędzie się w w dniu 15 września 2017 r. o godzinie 11:00

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : „Analiza, integracja danych i konfiguracja ekosystemu serwisów internetowych PARP w jednym Systemie Zarządzania Treścią (CMS)” oznaczenie sprawy: 44/I (p/182/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 13 września 2017 r. o godzinie 11:00

 

 


Opublikowano: 06.09.2017 12:45      Utworzono: 06.09.2017 12:45      Poprawiono: 11.10.2017 07:20     
Modyfikujący: Natalia Gawarska     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: