PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Informacja o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Zgodnie z ugruntowanym w literaturze przedmiotu stanowiskiem doktryny, powyższy przepis nakazuje traktowanie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych jako dokumentu poufnego, a zatem ograniczenie możliwości dostępu do tej ewidencji (por. A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Wydanie 3, s. 272).

W świetle powyższego uprzejmie informujemy, że dane zawarte w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych nie podlegają udostępnieniu.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej bip.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Data publikacji: 2011-02-15 11:59:39
Data wytworzenia: 2011-02-11
Data modyfikacji: 2011-02-15 12:11:03 przez Marcin May
Udostępniający: Marcin May
Autor dokumentu: Marek Szwed-Lipiński
Ilość odsłon: 4493
164/165/457/, ID=19837
drukuj
.