Informacja o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Zgodnie z ugruntowanym w literaturze przedmiotu stanowiskiem doktryny, powyższy przepis nakazuje traktowanie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych jako dokumentu poufnego, a zatem ograniczenie możliwości dostępu do tej ewidencji (por. A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Wydanie 3, s. 272).

W świetle powyższego uprzejmie informujemy, że dane zawarte w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych nie podlegają udostępnieniu.


Opublikowano: 15.02.2011 11:59      Utworzono: 15.02.2011 11:59      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Marek Szwed-Lipiński