logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Dostawa sprzętu komputerowego”, 34/I (p/150/BI/2017)

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert: Termin składania ofert upływa w dniu 23 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00

 

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 11:30


Opublikowano: 09.06.2017 15:14      Utworzono: 09.06.2017 15:14      Poprawiono: 24.08.2017 14:46     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: