logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Dostawa sprzętu komputerowego” Znak sprawy: 34/I (p/150/BI/2017)

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 15 maja 2017 r. o godzinie 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 maja 2017 r. o godzinie 11:30

 


Opublikowano: 24.04.2017 14:15      Utworzono: 24.04.2017 14:15      Poprawiono: 24.08.2017 14:36     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: