logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urzadzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"  oznaczenie sprawy: p/3/BA/2017

Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2017 r. o godzinie 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. o godzinie 11:00 


Opublikowano: 10.03.2017 15:08      Utworzono: 09.03.2017 12:16      Poprawiono: 24.08.2017 14:44     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Dorota Tryc     Autor dokumentu: