W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego sukcesji w firmach rodzinnych zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy psychologa, który będzie świadczył usługi na rzecz firm rodzinnych biorących udział w projekcie.

 

Osoba ubiegająca się o zamówienie musi posiadać doświadczenie w pracy szkoleniowej i doradczej w procesie sukcesji w wymiarze co najmniej 80 godzin, w okresie ostatnich 5 lat.

W planowanym konkursie za firmę rodzinną uważa się przedsiębiorstwo o dowolnej formie prawnej, w którym:

- pracuje przynajmniej 2 członków rodziny (tj. małżonek, konkubent/partner, dzieci własne i przysposobione, rodzeństwo, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki i powinowaci) i co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem,

- rodzina (tj. związek małżeński lub partnerski, rodzicielski lub oparty na innych relacjach pokrewieństwa i powinowactwa) posiada udziały większościowe w przedsiębiorstwie.

Oferty cenowe – koszt jednostkowy netto oraz brutto godziny pracy doradcy psychologa - prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail: malgorzata_maczynska@parp.gov.pl  w terminie do 17 stycznia 2018 r. wpisując w temacie wiadomości „Doradca firm rodzinnych – psycholog”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 14.12.2017 14:34      Utworzono: 14.12.2017 14:34      Poprawiono: 11.01.2018 15:34     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: