Adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa
e-mail: biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

Godziny pracy PARP:  8.30-16.30

NIP: 526-25-01-444 
REGON: 017181095

        

Recepcja PARP:

tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25
fax: (22) 432 86 20

Biuro prasowe:

Miłosz Marczuk Rzecznik prasowy PARP

Tel: 22 432 82 34
Tel. kom.: 696 488 150

e-mail: media@parp.gov.pl

Departamenty realizujące zadania merytoryczne PARP:

Departament Koordynacji Wdrażania Programów tel. 22 432 71 48

Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw tel. 22 432 82 08

Departament Promocji Gospodarczej tel. 22 432 71 02

Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach tel. 22 432 82 58

Departament Usług Proinnowacyjnych tel. 22 432 71 10

Departament Rozwoju Startupów tel. 22 432 70 19

Departament Usług Rozwojowych tel. 22 432 85 26

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach tel. 22 432 85 63

Departament Projektów Infrastrukturalnych tel. 22 432 80 46

Departament Analiz i Strategii tel. 22 432 70 21

Departament Komunikacji i Marketingu tel. 22 432 71 45

Departament Finansowo-Księgowy tel. 22 432 80 60

Departament Kontroli tel. 22 432 88 78

Biura realizujące zadania w zakresie obsługi PARP:

Biuro Prezesa tel. 22 432 71 20

Biuro Zarządzania Kadrami tel. 22 432 89 84

Biuro Administracji tel. 22 432 80 69

Biuro Prawne tel. 22 432 89 25

Biuro Zamówień Publicznych tel. 22 432 86 62

Biuro Informatyki tel. 22 432 89 11

Biura Zarządzania Jakością tel. 22 432 84 06

Biuro Audytu Wewnętrznego tel. 22 432 85 33

Informatorium PARP udziela informacji dotyczących możliwości dofinansowania projektów z programów realizowanych przez PARP.
tel. (22) 432 89 91 do 93, 0 801 33 22 02.


Opublikowano: 18.01.2008 12:24      Utworzono: 18.01.2008 12:24      Poprawiono: 16.03.2017 10:36     
Modyfikujący: Paweł Skowera     Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Karol Demski