dyr. Piotr Zerhau

Sprawy będące w kompetencji biura są załatwiane na bieżąco w kolejności wpływu, informację o stanie załatwienia sprawy można uzyskać w sekretariacie Biura.

Zakres Zadań Biura:

1. Biuro Informatyki odpowiada za budowę, rozwój, modyfikację, integrację, wdrażanie oraz utrzymywanie infrastruktury i systemów informatycznych potrzebnych do obsługi zadań realizowanych przez Agencję z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości działania środowiska informatycznego.

2. Biuro Informatyki w szczególności:

1) administruje sprzętem komputerowym i teletransmisyjnym, łączami telekomunikacyjnymi oraz oprogramowaniem, przestrzegając zasad jego licencjonowania;

2) udziela pracownikom wsparcia technicznego i serwisowego przy eksploatacji sprzętu i oprogramowania;

3) monitoruje funkcjonowanie systemów informatycznych, identyfikuje występujące problemy i podejmuje działania zaradcze;

4) zapewnia bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu komputerowego oraz systemów serwerów, baz danych i aplikacji.


Opublikowano: 17.01.2008 09:59      Utworzono: 17.01.2008 09:59      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Grażyna Czerwińska