Utworzono: 31 marca 2017

W ramach procedury rozeznania rynku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty zawierającej oszacowanie kosztu wykonania prac analityczno - inwentaryzacyjnych na zbiorze instrumentów zwrotnych nadzorowanych lub zarządzanych przez PARP lub Polską Fundację Promocji i Rozwoju MŚP lub Agencję Techniki i Technologii.

więcej

Utworzono: 28 marca 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego przetargu na realizację usługi analizy i rozbudowy istniejącego Systemu Zarządzania Treścią, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu usługi o zakresie wskazanym w załączniku.

Informację zwrotną prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail: pawel_skowera@parp.gov.pl  w terminie do 6 kwietnia 2017 r. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W szacunku prosimy wskazać ceny (netto) w podziale na zadania zgodnie z tabelą określoną w załączniku.

Utworzono: 21 marca 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego konkursu w ramach POWER 2014-2020
na realizację projektu dotyczącego wsparcia doradczego z zakresu zarządzania strategicznego i opracowania planów rozwoju przez partnerów społecznych, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradcy wspomagającego biorącego udział w procesie doradczym o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 21 marca 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020
na realizację projektu dotyczącego wsparcia doradczego z zakresu zarządzania strategicznego i opracowania planów rozwoju przez partnerów społecznych, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradcy specjalistycznego biorącego udział w procesie doradczym o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 21 marca 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia doradczego z zakresu zarządzania strategicznego i opracowania planów rozwoju przez partnerów społecznych, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradcy wiodącego odpowiedzialnego za całokształt świadczonego i opisanego w załączniku doradztwa.

więcej

Utworzono: 21 marca 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia doradczego z zakresu zarządzania strategicznego i opracowania planów rozwoju przez partnerów społecznych, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradcy/ analityka biorącego udział w procesie doradczym o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 21 marca 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia doradczego z zakresu zarządzania strategicznego i opracowania planów rozwoju przez partnerów społecznych, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradcy/ analityka biorącego udział w procesie doradczym o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej