Utworzono: 25 stycznia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów wynajmu sali szkoleniowej dla maksymalnie 17 osób ( 16 uczestników szkoleń oraz trenera).

więcej

Utworzono: 25 stycznia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny doradczej z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne (w państwach europejskich oraz wybranych krajach spoza Europy) i zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych (Bank Światowy, Unia Europejska, Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju i innych).

więcej

Utworzono: 25 stycznia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy trenera za przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkoleń informacyjnych z zakresu możliwości ubiegania się polskich przedsiębiorców z sektora MMSP w zagranicznych zamówieniach publicznych (w państwach europejskich oraz wybranych krajach spoza Europy) lub w zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych (Bank Światowy, Unia Europejska, Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju i innych).

więcej

Utworzono: 24 stycznia 2017

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie przez PARP zamówienia publicznego na kompleksową obsługę polskiego stoiska narodowego na targach Hannover Messe 2017, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości usług wchodzących w zakres przedmiotu Zamówienia, tj:

więcej

Utworzono: 20 stycznia 2017

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie przez PARP zamówienia publicznego na wykonanie projektów graficznych i produkcji materiałów promujących udział Polski w targach Hannover Messe 2017, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości usług wchodzących w zakres przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Zakresem Zadań (w załączeniu). Przeprowadzone oszacowanie będzie stanowiło podstawę do uruchomienia postępowania w formie konkursu ofert.

więcej

Utworzono: 20 stycznia 2017

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę zaprojektowania 4 wariantów strojów dla pracowników Pawilonu Polski na Międzynarodowej Wystawie Astana Expo 2017 w Republice Kazachstanu oraz uszycie 4 prototypów według opracowanych projektów i organizację pokazu strojów (zapewnienie modelek i modeli) podczas konferencji prasowej, zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu ww. usługi w odniesieniu do zakresu prac określonego w załączniku nr 1.

więcej

Utworzono: 19 stycznia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako główny organizator polskiej ekspozycji na Astana EXPO 2017, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny poniższych elementów zamówienia. Szacowanie jest przeprowadzone w związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia.

więcej