Utworzono: 21 marca 2018

W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym „Akademia Menadżera Innowacji”, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu gry strategicznej dotyczącej procesów tworzenia innowacji na potrzeby uczestników programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI).

więcej

Utworzono: 19 marca 2018

W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym „Akademia Menadżera Innowacji”, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na kompleksowej organizacji konferencji oraz zapewnienia sal szkoleniowych na potrzeby realizacji programu szkoleniowo-doradczego Akademia Menadżera Innowacji (AMI) w 2018/2019 r.

więcej

Utworzono: 19 marca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach prowadzonych działań POWER, planuje zlecenie realizacji usługi infrobrokieringu/brokeringu wiedzy, który będzie prowadzony na potrzeby Rady Programowej, w związku z powyższym Departament Analiz i Strategii zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia.

więcej

Utworzono: 16 marca 2018

W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym „Akademia Menadżera Innowacji”, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego pośrednictwie w wyborze oraz zatrudnianiu kadry merytorycznej na potrzeby realizacji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI).

więcej

Utworzono: 16 marca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje realizację zamówienia polegającego na ocenie materiałów szkoleniowych z obszaru zamówień publicznych, opracowanych przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku POWER 2014-2020.

więcej

Utworzono: 5 marca 2018

Usługa ekspercka polegająca na przygotowaniu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej w kwestii określenia kwalifikowalności podatku VAT w projektach POWER 2014-2020 Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 1.

więcej

Utworzono: 1 marca 2018

W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym „Akademia Menedżera Innowacji”, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na opracowaniu strategii marki i kampanii wizerunkowej oraz wsparciu eksperckim przy wdrażaniu kampanii w ramach projektu Akademia Menadżera Innowacji.

więcej