Utworzono: 2 maja 2017

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu usługi „Wsparcie prawne dla nowopowstałych przedsiębiorców (start-up) w procesie inwestycyjnym”, planowanego do uruchomienia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu świadczenia usługi wsparcia prawnego w zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 19 kwietnia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych na terenie Polski, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradcy świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorców biorących udział w projekcie o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 19 kwietnia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych na terenie Polski, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy trenera biorącego udział w procesie szkoleniowym o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 13 kwietnia 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na realizacji 8 filmów promocyjnych PARP.

więcej

Utworzono: 12 kwietnia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego przetargu na realizację usługi audytu użyteczności i dostępności wybranych stron internetowych PARP , zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu usługi o zakresie wskazanym w załączniku.

UWAGA: przedłużenie terminu szacowania

więcej

Utworzono: 10 kwietnia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów w zakresie projektowania usług.  

więcej

Utworzono: 10 kwietnia 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Opracowanie merytoryczne i organizacja cyklu spotkań”.

więcej