Utworzono: 10 maja 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z  prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizowanych umów o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

Zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Prosimy o przysłanie szacunkowej wyceny na adres email Michal_Bonin@parp.gov.pl  do 17 maja 2018 r. do godz. 16:00, zgodnie z formularzem szacowania ceny. W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny - 022 432 83 44.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzono: 20 kwietnia 2018

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację techniczną w roku 2018 materiałów audio-video zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie oszacowania wartości usług, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

więcej

Utworzono: 20 kwietnia 2018

W związku z realizacją przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektów konkursowych, których celem jest powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowyc, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na opracowaniu strategii komunikacji oraz przeprowadzeniu dwóch warsztatów dla przedstawicieli PARP i przedstawicieli Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Szacunek, według wskazanego wzoru, proszę wysłać na adresy e-mail: kamila_banasiak@parp.gov.pl, dorota_pyszniak@parp.gov.pl do 8 maja 2018 r. do godz. 16:00, wpisując w temacie wiadomości: Usługa ekspercka – opracowanie strategii komunikacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzono: 19 kwietnia 2018

W związku z prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości postępowaniami administracyjnymi w sprawie udzielania ulg, zwracamy się z prośbą o wycenę zlecenia polegającego na przeprowadzeniu analiz sytuacji finansowej podmiotów będących beneficjentami projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

więcej

Utworzono: 17 kwietnia 2018

W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym „Akademia Menadżera Innowacji”, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia na pozyskaniu oraz zatrudnianiu kadry merytorycznej na potrzeby realizacji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI).

więcej

Utworzono: 17 kwietnia 2018

W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym „Akademia Menadżera Innowacji”, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na kompleksowej organizacji konferencji oraz zapewnienia sal szkoleniowych na potrzeby realizacji programu szkoleniowo-doradczego Akademia Menadżera Innowacji (AMI) w 2018/2019 r.

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie jego szacunkowej wyceny. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja seminariów dla PARP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

więcej