Utworzono: 21 listopada 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Usługa opracowania standardu uniwersalnych kompetencji menadżerskich”.

więcej

Utworzono: 17 października 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz weryfikacji dokumentacji dotyczącej wyboru dostawcy towarów lub usług w projektach POIR i POPW nadzorowanych przez PARP.

więcej

Utworzono: 13 października 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Usługi eksperckie związane z realizacją projektu ClusterFY: organizacja merytoryczno-techniczna spotkań”.

więcej

Utworzono: 12 października 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest organizacja gali finałowej konkursu Polski Produkt Przyszłości.

więcej

Utworzono: 10 października 2017

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie przez PARP zamówienia publicznego na realizację badania jakościowego w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego zwracamy się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z załączonym opisem.

więcej

Utworzono: 3 października 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia.

więcej

Utworzono: 22 września 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie i wykonanie materiałów edukacyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz zamieszczanie ich w prasie regionalnej.

więcej