Utworzono: 21 marca 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego konkursu w ramach POWER 2014-2020
na realizację projektu dotyczącego wsparcia doradczego z zakresu zarządzania strategicznego i opracowania planów rozwoju przez partnerów społecznych, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradcy wspomagającego biorącego udział w procesie doradczym o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 21 marca 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020
na realizację projektu dotyczącego wsparcia doradczego z zakresu zarządzania strategicznego i opracowania planów rozwoju przez partnerów społecznych, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradcy specjalistycznego biorącego udział w procesie doradczym o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 21 marca 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia doradczego z zakresu zarządzania strategicznego i opracowania planów rozwoju przez partnerów społecznych, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradcy wiodącego odpowiedzialnego za całokształt świadczonego i opisanego w załączniku doradztwa.

więcej

Utworzono: 21 marca 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia doradczego z zakresu zarządzania strategicznego i opracowania planów rozwoju przez partnerów społecznych, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradcy/ analityka biorącego udział w procesie doradczym o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 21 marca 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia doradczego z zakresu zarządzania strategicznego i opracowania planów rozwoju przez partnerów społecznych, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradcy/ analityka biorącego udział w procesie doradczym o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 7 marca 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny poniższego elementu zamówienia.
Przedmiotem szacowania jest usługa organizacji Start-up Summer Camp oraz Seminarium dla branży usług rozwojowych.

więcej

Utworzono: 21 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako główny organizator polskiej ekspozycji na Astana EXPO 2017, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny poniższych elementów zamówienia. Szacowanie jest przeprowadzone w związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia.

więcej