Utworzono: 22 czerwca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę opinii eksperckich nt. istniejących na rynku certyfikatów/ akredytacji świadczenia usług rozwojowych.

więcej

Utworzono: 22 czerwca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, którego przedmiotem jest weryfikacja Kart Podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych.

więcej

Utworzono: 22 czerwca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, którego przedmiotem jest weryfikacja Kart Usług publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych.

więcej

Utworzono: 22 czerwca 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na przygotowaniu opinii eksperckich na temat uprawnień dla podmiotów wpisywanych do Bazy Usług Rozwojowych na mocy przepisów prawa, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe. 

więcej

Utworzono: 13 czerwca 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja gali finałowej XXI konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Szacunkowe koszty brutto realizacji zamówienia (w podziale na zadania) prosimy przesłać najpóźniej do 29 czerwca br. do godz. 12:00 na adres: karol_demski@parp.gov.pl.

Utworzono: 23 maja 2018

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację badania ewaluacyjnego pn. „Potencjał badawczo-rozwojowy jednostek naukowych w kontekście realizacji celów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji”, PARP zwraca się z prośbą o wycenę wyżej wymienionej usługi zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

więcej

Utworzono: 16 maja 2018

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Internetowa kampania informacyjno-promocyjna naborów, działań i projektów prowadzonych przez PARP”, zwracamy się z prośbą o jego wycenę.

więcej