Utworzono: 22 stycznia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowa organizacja seminarium „Rady Programowej ds. Kompetencji”.

więcej

Utworzono: 18 stycznia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny jego elementów.

Przedmiotem zamówienia jest:

1) świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na pośredniczeniu w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji edukacyjnych;

2) obsługa PARP w zakresie przygotowywania strategii promocji poszczególnych produktów (zawierających działania kosztowe i bezkosztowe).

Szacowanie wartości zamówienia zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać najpóźniej do 25 stycznia br. do godz. 12:00 na adres: ewa_czarnecka@parp.gov.pl

Utworzono: 14 grudnia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego sukcesji w firmach rodzinnych zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy psychologa, który będzie świadczył usługi na rzecz firm rodzinnych biorących udział w projekcie.

więcej

Utworzono: 14 grudnia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego sukcesji w firmach rodzinnych zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradców, specjalizujących się w zagadnieniach finansowych, którzy będą świadczyć usługi na rzecz firm rodzinnych biorących udział w projekcie.

więcej

Utworzono: 14 grudnia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego sukcesji w firmach rodzinnych zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradców, specjalizujących się w zagadnieniach organizacyjnych firm rodzinnych w procesie sukcesji, którzy będą świadczyć usługi na rzecz firm rodzinnych biorących udział w projekcie.

więcej

Utworzono: 7 grudnia 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest zakup pakietów uczestnictwa PARP w wydarzeniach organizowanych na terenie Polski.

więcej

Utworzono: 23 listopada 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego przetargu na realizację usługi „Analiza, integracja danych i konfiguracja ekosystemu serwisów internetowych PARP w jednym Systemie Zarządzania Treścią (CMS)”, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu usługi o zakresie wskazanym poniżej.

więcej