Utworzono: 19 kwietnia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych na terenie Polski, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy trenera biorącego udział w procesie szkoleniowym o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 13 kwietnia 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na realizacji 8 filmów promocyjnych PARP.

więcej

Utworzono: 12 kwietnia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego przetargu na realizację usługi audytu użyteczności i dostępności wybranych stron internetowych PARP , zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu usługi o zakresie wskazanym w załączniku.

UWAGA: przedłużenie terminu szacowania

więcej

Utworzono: 10 kwietnia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów w zakresie projektowania usług.  

więcej

Utworzono: 10 kwietnia 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Opracowanie merytoryczne i organizacja cyklu spotkań”.

więcej

Utworzono: 31 marca 2017

W ramach procedury rozeznania rynku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty zawierającej oszacowanie kosztu wykonania prac analityczno - inwentaryzacyjnych na zbiorze instrumentów zwrotnych nadzorowanych lub zarządzanych przez PARP lub Polską Fundację Promocji i Rozwoju MŚP lub Agencję Techniki i Technologii.

więcej

Utworzono: 28 marca 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego przetargu na realizację usługi analizy i rozbudowy istniejącego Systemu Zarządzania Treścią, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu usługi o zakresie wskazanym w załączniku.

Informację zwrotną prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail: pawel_skowera@parp.gov.pl  w terminie do 6 kwietnia 2017 r. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W szacunku prosimy wskazać ceny (netto) w podziale na zadania zgodnie z tabelą określoną w załączniku.