Utworzono: 27 czerwca 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa cyklu spotkań dla studentów na uczelniach Polski wschodniej.

więcej

Utworzono: 26 czerwca 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia na:

Świadczenie eksperckiej usługi prawnej polegającej na opracowaniu przez Wykonawcę zapisów do przygotowywanej przez Zamawiającego dokumentacji związanej z planowanymi zamówieniami dotyczącymi usługi „Akademia PARP”.

Prosimy o nadsyłanie oszacowań w formie wypełnionej tabeli (Formularz_oszacowania_2018) na adres: ilona_kosik@parp.gov.pl lub faksem na nr 22 432 70 46 do 9 lipca 2018 roku (poniedziałek).

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, niniejsza wiadomość nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzono: 22 czerwca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę opinii eksperckich nt. istniejących na rynku certyfikatów/ akredytacji świadczenia usług rozwojowych.

więcej

Utworzono: 22 czerwca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, którego przedmiotem jest weryfikacja Kart Podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych.

więcej

Utworzono: 22 czerwca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, którego przedmiotem jest weryfikacja Kart Usług publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych.

więcej

Utworzono: 22 czerwca 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na przygotowaniu opinii eksperckich na temat uprawnień dla podmiotów wpisywanych do Bazy Usług Rozwojowych na mocy przepisów prawa, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe. 

więcej

Utworzono: 13 czerwca 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja gali finałowej XXI konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Szacunkowe koszty brutto realizacji zamówienia (w podziale na zadania) prosimy przesłać najpóźniej do 29 czerwca br. do godz. 12:00 na adres: karol_demski@parp.gov.pl.