Utworzono: 6 lipca 2018

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie techniczne, produkcję oraz dostawę materiałów promocyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia (w załączeniu lista materiałów promocyjnych).

więcej

Utworzono: 4 lipca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na przygotowaniu opinii eksperckich na temat uprawnień dla podmiotów wpisywanych do Bazy Usług Rozwojowych na mocy przepisów prawa, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

więcej

Utworzono: 4 lipca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę opinii eksperckich nt. istniejących na rynku certyfikatów/ akredytacji świadczenia usług rozwojowych.

więcej

Utworzono: 28 czerwca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę  „Organizacji spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP oraz przeprowadzenia rekrutacji”.  Wycenę proszę przesłać na email: adrianna_beredzińska@parp.gov.pl w terminie do dnia: 5 lipca 2018 r. na poniższym formularzu stanowiącym załącznik numer 1.

 Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w poniższych plikach.

 

Utworzono: 28 czerwca 2018

W związku z realizacją przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu pozakonkursowego pt. Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)[1], finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, PARP zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na weryfikacji instytucji certyfikujących/walidujących kwalifikacje niezarejestrowane w ZRK w Bazie Usług Szkoleniowych.

 

[1]  Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa baza zawierająca kompleksową ofertę usług rozwojowych, tj. szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching, szkolenia zawodowe, e-learning itp. finansowanych ze środków UE oraz oferowanych na zasadach komercyjnych. Baza zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb.

Utworzono: 27 czerwca 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa cyklu spotkań dla studentów na uczelniach Polski wschodniej.

więcej

Utworzono: 26 czerwca 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia na:

Świadczenie eksperckiej usługi prawnej polegającej na opracowaniu przez Wykonawcę zapisów do przygotowywanej przez Zamawiającego dokumentacji związanej z planowanymi zamówieniami dotyczącymi usługi „Akademia PARP”.

Prosimy o nadsyłanie oszacowań w formie wypełnionej tabeli (Formularz_oszacowania_2018) na adres: ilona_kosik@parp.gov.pl lub faksem na nr 22 432 70 46 do 9 lipca 2018 roku (poniedziałek).

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, niniejsza wiadomość nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.