Utworzono: 31 lipca 2018

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych na terenie Polski, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy trenera i doradcy biorącego udział w procesie szkoleniowym o zakresie wskazanym jak w załącznikach.

Informację zwrotną prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail:   anna_grzegorzewska@parp.gov.pl w terminie do 8 sierpnia 2018 r.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzono: 26 lipca 2018

Zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na wynajmie sal z cateringiem na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji, zgodnie z załączonym opisem.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy przesłać najpóźniej do 3 sierpnia 2018 r. do godz. 16.00 na adres: dorota_pyszniak@parp.gov.pl oraz kamila_banasiak@parp.gov.pl

Utworzono: 26 lipca 2018

Przedmiotem szacowania są usługi eksperckie, których celem jest zapewnienie wsparcia prawnego w zakresie prac podejmowanych przez Radę Programową ds. Kompetencji. Głównym zadaniem wykonawcy będzie dostarczanie analiz, wydawanie rekomendacji w obszarach rynku pracy i szeroko pojętej edukacji i prezentowanie swojego stanowiska na spotkaniach.

Szacunek proszę przesłać na adresy email: daniel_nowak@parp.gov.pl i wioletta_skrzypczynska@parp.gov.pl do dnia 14.08.2018, wpisując w temacie wiadomości: „Usługa ekspercka – wsparcie prawne – wycena”.

Utworzono: 26 lipca 2018

Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług eksperckich polegających na przygotowywaniu na zlecenie Zamawiającego przekrojowych/pogłębionych analiz/ekspertyz z obszarów systemu edukacji formalnej i pozaformalnej oraz w zakresie uczenia się nieformalnego, na potrzeby rynku pracy.

Szacunek proszę przesłać na adresy email: daniel_nowak@parp.gov.pl i wioletta_skrzypczynska@parp.gov.pl do dnia 14.08.2018, wpisując w temacie wiadomości: „Usługa ekspercka – rynek pracy i edukacja – wycena”.

Utworzono: 20 lipca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na zakupie usługi w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa), polegającej na udostępnieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dostępu do platformy LMS (Learning Management System – system zarządzania nauką) w architekturze chmury, w trybie 24h/7dni wraz z usługami towarzyszącymi  - na potrzeby realizacji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI), zgodnie z załączonym opisem.

więcej

Utworzono: 13 lipca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza udzielić zamówienia na wykonanie usługi polegającej na aktualizacji merytorycznej, edytorskiej oraz graficznej trzech rodzajów publikacji upowszechniających wiedzę na temat działań realizowanych przez PARP.

więcej

Utworzono: 9 lipca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę  „Organizacji spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP”.  

Prosimy o wysłanie wyceny na adres e-mail: adrianna_beredzińska@parp.gov.pl do 17 lipca 2018 r. do godz. 14:00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach.