Utworzono: 8 maja 2014

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, PARP zwraca się z prośbą do podmiotów świadczących usługi z zakresu projektowania i budowy systemów informatycznych bazodanowych, o dokonanie szacunkowej wyceny wykonania systemu informatycznego będącego również portalem internetowym zawierającym bazę danych instytucji szkoleniowych i ich oferty.

więcej

Utworzono: 4 marca 2014

W związku z przygotowywaniem się do organizacji w Warszawie 1-dniowej konferencji podsumowującej realizację ww. projektu, Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadza analizę cen rynkowych tej usługi. Korzystając z Państwa doświadczenia, zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie kosztu realizacji wymienionego poniżej zadania:

więcej

Utworzono: 21 lutego 2014

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na realizację usługi PR w ramach projektu systemowego PARP „Instrument Szybkiego Reagowania”

więcej