Utworzono: 13 lutego 2015

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę zaprojektowania dwóch różnych wariantów kreacji graficznej wraz z dwoma różnymi hasłami reklamowymi do kampanii promującej Polskę podczas Wystawy Światowej Expo 2015 w Mediolanie.  

więcej

Utworzono: 12 lutego 2015

W związku z możliwością udzielenia zamówienia dotyczącego zlecenia weryfikacji wniosków o płatność pośrednia oraz końcową, PARP zwraca się z prośbą do podmiotów świadczących usługi z zakresu zarządzania projektami POKL, przygotowywania i weryfikowania wniosków o płatność o wycenę jednostkowej usługi polegającej na weryfikacji wniosków pośrednich oraz końcowych przygotowanych przez Beneficjentów w ramach Poddziałania 2.1.1 oraz 2.1.2 POKL, rozumianej jako przeprowadzenie pełnej weryfikacji wniosku do momentu jego zatwierdzenia.

 

więcej

Utworzono: 9 lutego 2015

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, serdecznie zapraszamy Partnerów Prywatnych: firmy z branży informatycznej, wykonawców, inwestorów do udziału w Forum dla Inwestorów poświęconym przedsięwzięciu pn. Zarządzanie portalem szkoleń e-learningowych Akademia PARP (dalej jako „Projekt PPP).

więcej

Utworzono: 5 lutego 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę opracowania projektów graficznych, skład, produkcję i dystrybucję materiałów promocyjnych wykorzystywanych do promocji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015.

więcej

Utworzono: 23 stycznia 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny jednostkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu sprawdzenia zgodności wpisu do Rejestru Usług Rozwojowych ze stanem faktycznym w siedzibie Podmiotu wobec Podmiotów świadczących usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i ich pracowników, które będą finansowane ze środków EFS w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

więcej

Utworzono: 21 stycznia 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz szkoleń dla beneficjentów w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza, Edukacja i Rozwój.

więcej

Utworzono: 21 stycznia 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zamierza udzielić zamówienia polegającego na opracowaniu projektów graficznych, produkcji i dostawie materiałów promocyjnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z udziałem Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie

więcej