Utworzono: 24 lutego 2015

W celu oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny jednostkowej usługi (cena netto za 1 szt.), polegającej na kontroli na miejscu realizacji projektów w tym kontroli trwałości projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi priorytetowych I (Nowoczesna gospodarka) i II (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego).

więcej

Utworzono: 20 lutego 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na organizacji spotkania laureatów Konkursu 3P w Warszawie. W celu realizacji przedsięwzięcia, zwracamy się z prośbą o dokonanie wstępnego szacowania planowanego zamówienia.  

więcej

Utworzono: 18 lutego 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na kompleksową organizację i obsługę Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

więcej

Utworzono: 16 lutego 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na organizacji konferencji prasowych w ramach obecności Polski na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

W celu realizacji przedsięwzięcia, zwracamy się z prośbą o dokonanie wstępnego szacowania poniższego zamówienia oraz przedstawienia szacunkowych kosztów zgodnie z załącznikiem – wstępne szczegóły zamówienia.

więcej

Utworzono: 13 lutego 2015

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę zaprojektowania dwóch różnych wariantów kreacji graficznej wraz z dwoma różnymi hasłami reklamowymi do kampanii promującej Polskę podczas Wystawy Światowej Expo 2015 w Mediolanie.  

więcej

Utworzono: 12 lutego 2015

W związku z możliwością udzielenia zamówienia dotyczącego zlecenia weryfikacji wniosków o płatność pośrednia oraz końcową, PARP zwraca się z prośbą do podmiotów świadczących usługi z zakresu zarządzania projektami POKL, przygotowywania i weryfikowania wniosków o płatność o wycenę jednostkowej usługi polegającej na weryfikacji wniosków pośrednich oraz końcowych przygotowanych przez Beneficjentów w ramach Poddziałania 2.1.1 oraz 2.1.2 POKL, rozumianej jako przeprowadzenie pełnej weryfikacji wniosku do momentu jego zatwierdzenia.

 

więcej

Utworzono: 9 lutego 2015

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, serdecznie zapraszamy Partnerów Prywatnych: firmy z branży informatycznej, wykonawców, inwestorów do udziału w Forum dla Inwestorów poświęconym przedsięwzięciu pn. Zarządzanie portalem szkoleń e-learningowych Akademia PARP (dalej jako „Projekt PPP).

więcej