Utworzono: 4 marca 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny związanej z publikacją artykułów dotyczących przedsiębiorczości na portalu „NPP Narodowy Program Przedsiębiorczości”, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

więcej

Utworzono: 3 marca 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na usługę zabudowy i obsługi stoiska PARP oraz organizacji seminarium na potrzeby udziału w  Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

więcej

Utworzono: 25 lutego 2015

W celu oszacowania wartości zamówienia, w ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu usługi polegającej na opracowaniu metodologii komparatora na potrzeby rynku ppp w Polsce.

więcej

Utworzono: 24 lutego 2015

W celu oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny jednostkowej usługi (cena netto za 1 szt.), polegającej na kontroli na miejscu realizacji projektów w tym kontroli trwałości projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi priorytetowych I (Nowoczesna gospodarka) i II (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego).

więcej

Utworzono: 20 lutego 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na organizacji spotkania laureatów Konkursu 3P w Warszawie. W celu realizacji przedsięwzięcia, zwracamy się z prośbą o dokonanie wstępnego szacowania planowanego zamówienia.  

więcej

Utworzono: 18 lutego 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na kompleksową organizację i obsługę Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

więcej

Utworzono: 16 lutego 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na organizacji konferencji prasowych w ramach obecności Polski na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

W celu realizacji przedsięwzięcia, zwracamy się z prośbą o dokonanie wstępnego szacowania poniższego zamówienia oraz przedstawienia szacunkowych kosztów zgodnie z załącznikiem – wstępne szczegóły zamówienia.

więcej