Utworzono: 14 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Organizacja spotkań dla użytkowników Bazy Usług Rozwojowych”

Zakres zadań oraz formularz kalkulacji kosztów dostępne są w załączniku.

Prosimy o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 22.08.2018 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: szymon_kurek@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Spotkania BUR”

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Szymon Kurek

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP

e-mail: szymon_kurek@parp.gov.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie będzie finansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020 i budżetu państwa.

Utworzono: 13 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Kampania informacyjno-promocyjna Bazy Usług Rozwojowych”.

więcej

Utworzono: 10 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Badanie satysfakcji użytkowników Bazy Usług Rozwojowych”

więcej

Utworzono: 10 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Badanie rozpoznawalności Bazy Usług Rozwojowych”

więcej

Utworzono: 10 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Badanie ewaluacyjne Bazy Usług Rozwojowych”.

więcej

Utworzono: 7 sierpnia 2018

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację badania ewaluacyjnego pn. "Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu i ich wpływu na realizację celów KIS" zwracamy się z prośbą o wycenę wykonania usługi badawczej.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail teresa_wyszynska@parp.gov.pl w terminie do 14 sierpnia br., do godz. 15:00, wpisując w temacie wiadomości "Badanie potencjału instytucji otoczenia biznesu"

więcej

Utworzono: 6 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Badanie poziomu satysfakcji obsługi Infolinii PARP dla Klienta zewnętrznego realizowanej za pomocą dedykowanych Kanałów kontaktu”

więcej