Utworzono: 11 sierpnia 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z  prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizowanych umów o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

więcej

Utworzono: 4 sierpnia 2017

Usługa realizowana jest w ramach projektu badawczego „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” Działanie POWER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

więcej

Utworzono: 20 lipca 2017

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację techniczną w roku 2017 pięciu filmów szkoleniowo-informacyjnych z zakresu internacjonalizacji dedykowanych firmom z sektora MŚP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie oszacowania wartości usług, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

Prosimy o nadsyłanie oszacowań w formie wypełnionej tabeli (Formularz oszacowania) na adres: mariusz_idzikowski@parp.gov.pl lub faksem na nr 22 432 70 46 do 28 lipca (piątek) 2017 roku.

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, niniejsza wiadomość nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzono: 18 lipca 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu wynajmu sali na spotkania organizowane w ramach projektu o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 17 lipca 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu utworzenia strony internetowej projektu o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 3 lipca 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania usługi przeprowadzenia audytu projektów realizowanych ze środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006, Poddziałanie 1.2.3 Wsparcie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu Seed Capital (dalej „SPO-WKP 1.2.3”).    

więcej

Utworzono: 12 czerwca 2017

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację w dniu 6 września 2017 r. Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego w Astanie, przy okazji Międzynarodowej Wystawy ASTANA EXPO 2017, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości usług w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (w załączeniu). Przeprowadzone oszacowanie będzie stanowiło podstawę do uruchomienia postępowania w formie przetargu nieograniczonego.

więcej