Utworzono: 11 sierpnia 2014

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty zawierającej oszacowanie kosztu usługi doradczo-szkoleniowej przygotowywanej w ramach projektu systemowego PARP pn. „Instrument Szybkiego Reagowania”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 2.1.3.

więcej

Utworzono: 7 sierpnia 2014

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na usługę zabudowy i obsługi stoiska PARP oraz wykonania materiałów reklamowych na potrzeby udziału w  Targach Innotech w Kielcach, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

więcej

Utworzono: 5 sierpnia 2014

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę organizacji pięciu warsztatów regionalnych „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Termin nadsyłania oszacowania mija w dniu 14 sierpnia 2014 r. o godzinie 15:00

więcej

Utworzono: 29 lipca 2014

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, PARP zwraca się z prośbą do podmiotów świadczących usługi z zakresu kontroli i audytów o wycenę jednostkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu audytów weryfikacyjnych wobec podmiotów deklarujących chęć realizacji usług rozwojowych* dla przedsiębiorców i ich pracowników, które będą finansowane ze środków EFS w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, w zakresie sprawdzenia zgodności wpisu do Rejestru Usług Rozwojowych (dalej: RUR**)  ze stanem faktycznym.

więcej

Utworzono: 23 lipca 2014

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę przygotowania materiałów informacyjnych. Proszę o podanie cen jednostkowych netto oraz brutto, sumy kosztów netto/brutto dla poszczególnych pozycji oraz wartości zamówienia netto/brutto, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

więcej

Utworzono: 22 lipca 2014

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę przygotowania scenariusza ekspozycji w Pawilonie Polskim na Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

więcej

Utworzono: 17 lipca 2014

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę wytworzenia aplikacji mobilnej dedykowanej udziałowi Polski w Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie opartej o systemy iOS, Android oraz Windows Phone na urządzenia mobilne typu smartphone oraz tablet. Aplikacja wykorzystywana będzie w głównej mierze na terenie Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie. Jej głównymi odbiorcami będą osoby włosko- i anglojęzyczne zwiedzające wystawę, w tym w szczególności Pawilon Polski.

więcej