Utworzono: 9 października 2015

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztów wynajmu sali szkoleniowej dla maksymalnie 16 uczestników szkolenia oraz trener. Sala (min. 2 m2 na osobę) powinna być wyposażona w nowoczesny sprzęt techniczny i audiowizualny, projektor multimedialny, laptop oraz ekran, flipchart, flamastry. Sala musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, akustyczne, oświetleniowe, musi być ogrzewana w okresie zimowym oraz klimatyzowana w okresie letnim. Sala musi posiadać zaplecze sanitarne. Na sali w trakcie szkolenia muszą być zapewnione stoły i krzesła dla wszystkich uczestników szkolenia.

więcej

Utworzono: 9 października 2015

więcej

Utworzono: 9 października 2015

więcej

Utworzono: 9 października 2015

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztów noclegu dla maksymalnie 16 uczestników dwudniowego szkolenia plus trener, obejmującego zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (z pełnym węzłem sanitarnym) spełniających standardy hotelu o maksymalnym standardzie 3* znajdującym się w bliskim położeniu od centrum miasta. W wycenie należy uwzględnić również koszt śniadania.

więcej

Utworzono: 9 października 2015

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztów godziny pracy trenera za przeprowadzenie szkolenia z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych skierowanego do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników), zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

więcej

Utworzono: 9 października 2015

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztów godziny usługi doradczej z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych, skierowanej do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników), zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

więcej

Utworzono: 9 października 2015

więcej