Utworzono: 15 lipca 2015

W ramach procedury rozeznania rynku, Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia szacunku kosztu realizacji usługi związanej z opracowaniem modelu analizy sektorów oraz modelu oceny (ewaluacji) efektów działań Rad Sektorowych w ramach Działania PO WER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych).

więcej

Utworzono: 15 lipca 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na przygotowaniu do druku, druku i dostarczeniu 350 tys. sztuk ulotek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa lub do magazynów DB Schenker, obsługującego Wystawę Światową Expo 2015 w Mediolanie we Włoszech, Via Montello 20, Baranzate (Mediolan), Republika Włoska lub - Cargo 5 (Service Screening Area),  Viale delle Ferrovie, RHO (Mediolan), Republika Włoska. Aby zrealizować to zamówienie musimy dokonać wstępnego szacowania jego wartości. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o podanie szacunkowych kosztów zamówienia podziale na poszczególne zadania i warianty.

więcej

Utworzono: 14 lipca 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Komunikacji Zewnętrznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do przesłania wyceny zamówienia na organizację i obsługę konferencji, w tym zapewnienie obsługi PR, która odbędzie się w październiku, podczas Tygodnia ICT na EXPO 2015 w Mediolanie.

Liczba uczestników konferencji: 40 osób +/- 10 osób. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele włoskiej administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu, przedstawiciele funduszy venture capital (VC), aniołowie biznesu, inwestorzy kapitałowi;

więcej

Utworzono: 14 lipca 2015

W związku z przygotowaniem postępowania dotyczącego aktualizacji Systemu Identyfikacji Wizualnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  zwracamy się z prośbą o przesłanie oszacowania kosztów realizacji zamówienia.

Zakres zadań Wykonawcy znajduje się w załączniku poniżej.

Prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy szacowania do dnia 17 lipca 2015 r. na adres karolina_skornicka@parp.gov.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt na podany adres e-mail.

więcej

Utworzono: 10 lipca 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na organizację i obsługę konferencji, która  odbędzie się w grudniu, w Warszawie. Liczba uczestników konferencji: 150 osób +/- 30. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele ministerstw, instytucji otoczenia biznesu, władz samorządowych oraz przedsiębiorców.

więcej

Utworzono: 6 lipca 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza, Edukacja i Rozwój.

więcej

Utworzono: 2 lipca 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu usług organizacji konferencji i warsztatów szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 2.1.3.

więcej