Utworzono: 24 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dotyczących metod kształcenia w systemie edukacji pozaformalnej”.

więcej

Utworzono: 20 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Kompleksowa organizacja konferencji dla branży usług rozwojowych”.

więcej

Utworzono: 17 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Zakup pakietów uczestnictwa w wydarzeniach związanych tematycznie z Bazą Usług Rozwojowych”.

więcej

Utworzono: 17 sierpnia 2018

Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług eksperckich polegających na przygotowywaniu na zlecenie Zamawiającego przekrojowych/pogłębionych analiz/ekspertyz z obszarów systemu edukacji formalnej i pozaformalnej oraz w zakresie uczenia się nieformalnego, na potrzeby rynku pracy.

więcej

Utworzono: 17 sierpnia 2018

Przedmiotem szacowania są usługi eksperckie, których celem jest zapewnienie wsparcia prawnego w zakresie prac podejmowanych przez Radę Programową ds. Kompetencji. Głównym zadaniem wykonawcy będzie dostarczanie analiz, wydawanie rekomendacji w obszarach rynku pracy i szeroko pojętej edukacji i prezentowanie swojego stanowiska na spotkaniach.

więcej

Utworzono: 17 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Zorganizowanie i przeprowadzeniu audytu użyteczności i dostępności oraz audytu SEO Bazy Usług Rozwojowych”.

więcej

Utworzono: 14 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Badanie sektora usług rozwojowych”

Zakres zadań dostępny jest w załączniku nr 1, natomiast formularz kalkulacji kosztów dostępny jest w załączniku nr 2.

Prosimy o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 22.08.2018 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: szymon_kurek@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Badanie SUR”

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Szymon Kurek

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP

e-mail: szymon_kurek@parp.gov.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie będzie finansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020 i budżetu państwa.