Utworzono: 13 września 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu mającego na celu powołanie i wsparcie funkcjonowania Rady Programowej ds. Kompetencji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia szacunkowego kosztu organizacji Gali Konkursu Pracodawcy Jutra w zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 13 września 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z  prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania usługi polegającej na przeprowadzenia oceny eksperckiej projektów zgłoszonych do: XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości oraz studiów wykonalności opracowanych w ramach Pilotażu Grantów dla „Seal of excellence” Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab.

więcej

Utworzono: 7 września 2017

W ramach procedury rozeznania rynku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty zawierającej oszacowanie kosztu przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizowanych umów o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

więcej

Utworzono: 6 września 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienie na usługę polegającą na „Przygotowaniu technicznym, produkcji i dostawie materiałów promocyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)”.

więcej

Utworzono: 1 września 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu intranetu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w oparciu o CMS Joomla.

więcej

Utworzono: 23 sierpnia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienie na usługę polegającą na produkcji, dostawie do siedziby oraz montażu tablic informacyjnych PARP.

więcej

Utworzono: 11 sierpnia 2017

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie przez PARP zamówienia publicznego na realizację badań branżowych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego w latach 2018-2022 zwracam się z prośbą o wycenę ww. usługi zgodnie z załączonym opisem.

więcej