Utworzono: 13 października 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Usługi eksperckie związane z realizacją projektu ClusterFY: organizacja merytoryczno-techniczna spotkań”.

więcej

Utworzono: 12 października 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest organizacja gali finałowej konkursu Polski Produkt Przyszłości.

więcej

Utworzono: 10 października 2017

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie przez PARP zamówienia publicznego na realizację badania jakościowego w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego zwracamy się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z załączonym opisem.

więcej

Utworzono: 3 października 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia.

więcej

Utworzono: 22 września 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie i wykonanie materiałów edukacyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz zamieszczanie ich w prasie regionalnej.

więcej

Utworzono: 13 września 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na opracowaniu/przygotowaniu zmian legislacyjnych (w tym projektów aktów prawnych) w oparciu o otrzymaną rekomendację.

więcej

Utworzono: 13 września 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na opracowaniu ekspertyz, analiz, rekomendacji zmian legislacyjnych, dobrych praktyk z zakresu współpracy biznesu z edukacją oraz potrzeb kompetencyjnych pracodawców w wybranych sektorach.

więcej