Utworzono: 28 lutego 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje realizację zamówienia polegającego na przygotowaniu technicznym, produkcji oraz dostawie materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby organizacji cyklu konferencji regionalnych.

więcej

Utworzono: 22 lutego 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje realizację zamówienia polegającego na realizacji usług graficzno-projektowych oraz stworzeniu i obsłudze strony internetowej na potrzeby organizacji cyklu regionalnych konferencji informacyjnych.

więcej

Utworzono: 22 lutego 2018

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa wsparcia technicznego systemu SPSS IBM  Data Collection w wersji 7.0.0 przez okres 12 m-cy, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym poniżej pliku.

więcej

Utworzono: 22 lutego 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny kompleksowej organizacji do 100 konferencji na temat wsparcia i zmian dla biznesu. Zakres przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik Opis Przedmiotu Zamówienia.

więcej

Utworzono: 20 lutego 2018

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przeprowadzenia testów bezpieczeństwa systemów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym poniżej pliku.

więcej

Utworzono: 20 lutego 2018

W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pozakonkursowym projektem „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych„ (PO WER, Działanie 2.3), Departament Rozwoju Kadr Agencji zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu prac programistycznych dotyczących modyfikacji i rozbudowy systemu informatycznego BUR wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, którego zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

więcej

Utworzono: 24 stycznia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne i redakcyjne oraz publikacja materiału edukacyjnego dotyczącego oferty PARP.

więcej