Utworzono: 7 marca 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny poniższego elementu zamówienia.
Przedmiotem szacowania jest usługa organizacji Start-up Summer Camp oraz Seminarium dla branży usług rozwojowych.

więcej

Utworzono: 21 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako główny organizator polskiej ekspozycji na Astana EXPO 2017, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny poniższych elementów zamówienia. Szacowanie jest przeprowadzone w związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia.

więcej

Utworzono: 10 lutego 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu modernizacji portalu edukacyjnego Akademia PARP. Szczegółowy zakres modernizacji znajduje się w załączonym pliku.

więcej

Utworzono: 6 lutego 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę zamówienia, którego przedmiotem jest organizacja i obsługa trzech misji dziennikarskich w związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017.

więcej

Utworzono: 27 stycznia 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę kosztów usługi polegającej na sporządzeniu projektów graficznych, produkcji i dostawie dwóch roll-upów. Szczegółowy opis znajduje się w pliku poniżej.

więcej

Utworzono: 25 stycznia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu monitorowania udziału 250 polskich przedsiębiorstw z sektora MMSP, uczestniczących w realizowanych przez PARP projekcie konkursowym POWER w rynku zagranicznych zamówieniach publicznych (w państwach europejskich oraz wybranych krajach spoza Europy) lub w zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych (Bank Światowy, Unia Europejska, Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju i innych).

więcej

Utworzono: 25 stycznia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu prowadzenia analizy rynku międzynarodowych zamówień publicznych pod kątem możliwości ubiegania się polskich przedsiębiorców w zagranicznych zamówieniach publicznych (w państwach europejskich oraz wybranych krajach spoza Europy) i zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych (Bank Światowy, Unia Europejska, Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju i innych).

więcej