Utworzono: 19 marca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach prowadzonych działań POWER, planuje zlecenie realizacji usługi infrobrokieringu/brokeringu wiedzy, który będzie prowadzony na potrzeby Rady Programowej, w związku z powyższym Departament Analiz i Strategii zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia.

więcej

Utworzono: 16 marca 2018

W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym „Akademia Menadżera Innowacji”, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego pośrednictwie w wyborze oraz zatrudnianiu kadry merytorycznej na potrzeby realizacji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI).

więcej

Utworzono: 16 marca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje realizację zamówienia polegającego na ocenie materiałów szkoleniowych z obszaru zamówień publicznych, opracowanych przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku POWER 2014-2020.

więcej

Utworzono: 5 marca 2018

Usługa ekspercka polegająca na przygotowaniu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej w kwestii określenia kwalifikowalności podatku VAT w projektach POWER 2014-2020 Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 1.

więcej

Utworzono: 1 marca 2018

W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym „Akademia Menedżera Innowacji”, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na opracowaniu strategii marki i kampanii wizerunkowej oraz wsparciu eksperckim przy wdrażaniu kampanii w ramach projektu Akademia Menadżera Innowacji.

więcej

Utworzono: 28 lutego 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje realizację zamówienia polegającego na przygotowaniu technicznym, produkcji oraz dostawie materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby organizacji cyklu konferencji regionalnych.

więcej

Utworzono: 22 lutego 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje realizację zamówienia polegającego na realizacji usług graficzno-projektowych oraz stworzeniu i obsłudze strony internetowej na potrzeby organizacji cyklu regionalnych konferencji informacyjnych.

więcej