Utworzono: 19 stycznia 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na opracowaniu i wykonaniu materiałów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP.

więcej

Utworzono: 19 stycznia 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na weryfikacji redakcyjnej treści bazy wiedzy w zakresie działań realizowanych przez PARP.

więcej

Utworzono: 19 stycznia 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na opracowaniu treści redakcyjnych na potrzeby stron internetowych PARP.

więcej

Utworzono: 16 stycznia 2017

W związku z planowanym zleceniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzenia kontroli projektów realizowanych w ramach POIR, POPW oraz POWER, zwracamy się z prośbą o szacunkową wycenę zlecenia polegającego na przeprowadzeniu ww. usługi w odniesieniu do zakresu prac określonego w załączniku.

więcej

Utworzono: 13 stycznia 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę kosztów usługi polegającej na przygotowaniu do druku, opracowaniu graficznym, składzie, druku, konwersji i dostawy publikacji i materiałów promocyjnych. Szczegółowy opis znajduje się w pliku poniżej.

więcej

Utworzono: 13 stycznia 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę kosztów usługi polegającej na przygotowaniu do druku, opracowaniu graficznym, składzie, druku, konwersji i dystrybucji 18 numerów Biuletynu Euro Info w latach 2017–18. Wycena posłuży oszacowaniu kosztów postępowania, które zostanie zrealizowane w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

więcej

Utworzono: 13 stycznia 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę kosztów usługi polegającej na dostarczeniu zdjęć do 8 numerów Biuletynu Euro Info w 2017 r.

więcej