Utworzono: 13 stycznia 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę kosztów usługi polegającej na przygotowaniu do druku, opracowaniu graficznym, składzie, druku, konwersji i dystrybucji 18 numerów Biuletynu Euro Info w latach 2017–18. Wycena posłuży oszacowaniu kosztów postępowania, które zostanie zrealizowane w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

więcej

Utworzono: 13 stycznia 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę kosztów usługi polegającej na dostarczeniu zdjęć do 8 numerów Biuletynu Euro Info w 2017 r.

więcej

Utworzono: 13 stycznia 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę kosztów usługi polegającej na wykonaniu redakcji i korekty 8 numerów Biuletynu Euro Info w 2017 r. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) oraz Formularz oszacowania kosztów (Załącznik nr 2) są dostępne poniżej.  

więcej

Utworzono: 13 stycznia 2017

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego podczas  Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017, zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu  ww. usługi w odniesieniu do zakresu prac określonego w załączniku.

więcej

Utworzono: 12 stycznia 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny poniższych elementów zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest „Tworzenie i dostarczenie do Zamawiającego projektów i materiałów graficznych do wykorzystania w Internecie i w druku".

więcej

Utworzono: 11 stycznia 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny poniższego elementu zamówienia.

więcej

Utworzono: 3 stycznia 2017

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego „Świadczenia usług Operatora Pawilonu Polski podczas  Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017”, zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu organizacji  ww. usługi w odniesieniu do zakresu prac określonego w załączniku.

więcej