Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na realizację projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji, zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu, którego szczegóły są dostępne w załącznikach.

Prosimy o przesyłanie szacowania zgodnie z formularzem do 22 listopada 2018 r. do godz. 12:00 na adres: edyta_cieszkowska@parp.gov.pl

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela Edyta Cieszkowska: edyta_cieszkowska@parp.gov.pl

Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w poniższych plikach.


 Materiały do pobrania
   Opis przedmiotu zamówieniaDownload this file (Opis przedmiotu zamówienia.doc).doc832 kB pobierz
   Formularz szacowaniaDownload this file (Formularz szacowania.doc).doc837 kB pobierz

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę „Organizacji spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP”.

Wycenę proszę przesłać na email: adrianna_beredzinska@parp.gov.pl w terminie do dnia: 14 listopada 2018 r. do godziny 16:00 na poniższym formularzu stanowiącym załącznik numer 1.

Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w poniższych plikach.

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie szkoleń e-learningowych” zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usług będących przedmiotem zamówienia.

więcej

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Usługa ekspercka związana z konsultacjami i opiniowaniem metodologii i raportów z badania sektorów/branż”.

więcej

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Zakup losowo dobranej próby rekordów z bazy danych REGON oraz statystyk dotyczących liczebności populacji”

Zakres zadań oraz formularz kalkulacji kosztów dostępny jest w załączniku nr 1.

Prosimy o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 5.10.2018 r. do godz. 13:00 na adres e-mail: wioletta_skrzypczynska@parp.gov.pl oraz monika_sybicka@parp.gov.pl.l, wpisując w temacie wiadomości: „Zakup operatu”

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Wioletta Skrzypczyńska

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP

e-mail: wioletta_skrzypczynska@parp.gov.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia Usługa przeprowadzenia programu edukacyjnego pt. „gov_LAB”.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje realizację zamówienia polegającego na ocenie materiałów szkoleniowych z obszaru zagranicznych zamówień publicznych oraz zamówień publicznych organizacji międzynarodowych.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego zakres został opisany w załączonym pliku.

Szacunek według wskazanego wzoru, prosimy wysłać na adresy e-mail: anna_dziolak@parp.gov.pl w terminie do dnia 27.09.2018r., wpisując w temacie wiadomości: „Usługa oceny materiałów szkoleniowych z zakresu międzynarodowych zamówień publicznych – wycena”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.