W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia Usługa przeprowadzenia programu edukacyjnego pt. „gov_LAB”.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje realizację zamówienia polegającego na ocenie materiałów szkoleniowych z obszaru zagranicznych zamówień publicznych oraz zamówień publicznych organizacji międzynarodowych.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego zakres został opisany w załączonym pliku.

Szacunek według wskazanego wzoru, prosimy wysłać na adresy e-mail: anna_dziolak@parp.gov.pl w terminie do dnia 27.09.2018r., wpisując w temacie wiadomości: „Usługa oceny materiałów szkoleniowych z zakresu międzynarodowych zamówień publicznych – wycena”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju” realizowanego w ramach projektu badawczego „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”.

więcej

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie responsywnych szkoleń e-learningowych dostosowanych do wymogów WCAG 2.0.” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usług będących przedmiotem zamówienia:

więcej

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Przeprowadzenia oceny eksperckiej:

więcej

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usług będących przedmiotem zamówienia.

więcej

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Organizacja spotkań dla użytkowników Bazy Usług Rozwojowych”

więcej