Utworzono: 14 grudnia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego sukcesji w firmach rodzinnych zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy psychologa, który będzie świadczył usługi na rzecz firm rodzinnych biorących udział w projekcie.

więcej

Utworzono: 14 grudnia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego sukcesji w firmach rodzinnych zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradców, specjalizujących się w zagadnieniach finansowych, którzy będą świadczyć usługi na rzecz firm rodzinnych biorących udział w projekcie.

więcej

Utworzono: 14 grudnia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego sukcesji w firmach rodzinnych zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradców, specjalizujących się w zagadnieniach organizacyjnych firm rodzinnych w procesie sukcesji, którzy będą świadczyć usługi na rzecz firm rodzinnych biorących udział w projekcie.

więcej

Utworzono: 7 grudnia 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest zakup pakietów uczestnictwa PARP w wydarzeniach organizowanych na terenie Polski.

więcej

Utworzono: 23 listopada 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego przetargu na realizację usługi „Analiza, integracja danych i konfiguracja ekosystemu serwisów internetowych PARP w jednym Systemie Zarządzania Treścią (CMS)”, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu usługi o zakresie wskazanym poniżej.

więcej

Utworzono: 21 listopada 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Usługa opracowania standardu uniwersalnych kompetencji menadżerskich”.

więcej

Utworzono: 17 października 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz weryfikacji dokumentacji dotyczącej wyboru dostawcy towarów lub usług w projektach POIR i POPW nadzorowanych przez PARP.

więcej