Utworzono: 9 maja 2017

W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pozakonkursowym projektem „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych„ (PO WER, Działanie 2.3), Departament Usług Rozwojowych Agencji zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu testów automatycznych testujących procesy biznesowe zaimplementowane w systemie informatycznym Baza Usług Rozwojowych (BUR), którego zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

więcej

Utworzono: 5 maja 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów usługi polegającej na przygotowaniu do druku, zakupie pakietu licencjonowanych zdjęć, opracowaniu graficznym, składzie, druku, konwersji i dystrybucji 18 numerów Biuletynu Euro Info w latach 2017–18 oraz na przygotowaniu do druku, korekcie językowej, druku i dystrybucji publikacji książkowej w 2017 r. Wycena posłuży oszacowaniu kosztów postępowania, które zostanie zrealizowane w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

więcej

Utworzono: 2 maja 2017

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu usługi „Wsparcie prawne dla nowopowstałych przedsiębiorców (start-up) w procesie inwestycyjnym”, planowanego do uruchomienia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu świadczenia usługi wsparcia prawnego w zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 19 kwietnia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych na terenie Polski, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy doradcy świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorców biorących udział w projekcie o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 19 kwietnia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych na terenie Polski, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy trenera biorącego udział w procesie szkoleniowym o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 13 kwietnia 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na realizacji 8 filmów promocyjnych PARP.

więcej

Utworzono: 12 kwietnia 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego przetargu na realizację usługi audytu użyteczności i dostępności wybranych stron internetowych PARP , zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu usługi o zakresie wskazanym w załączniku.

UWAGA: przedłużenie terminu szacowania

więcej