Utworzono: 12 lipca 2016

PARP

Zamawiający, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164), ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro pn: „Przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowej I (Nowoczesna gospodarka)", oznaczenie sprawy: p/327/DIN/2016

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin składania ofert upływa w dniu 28 lipca 2016 r. godz. 12:00.

więcej

Utworzono: 10 czerwca 2016

POWERPARPUEEFS-nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro pn: „Wynajem sal oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń i spotkań dotyczących rozwoju Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji", oznaczenie sprawy: p/293/DWP/2016

Termin składania ofert upływa w dniu 20 czerwca 2016 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 15 kwietnia 2016

POPWPARPUEEFRR-nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015, poz. 2164) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 000 euro pn: „Opracowanie i wdrożenie systemu kontrolingu w programie akceleracji w ramach podziałania 1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów PO PW", oznaczenie sprawy: p/264/DKZ/2016

Termin składania ofert upływa w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 8 kwietnia 2016

POPWPOIRPOWERPARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015, poz. 2164) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 000 euro pn: „Kompleksowa organizacja konferencji: Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw", znak sprawy: P/259A/DKZ/2016

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Termin składania ofert upływa w dniu 2 maja 2016 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 maja 2016 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.04.2016 r. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 12.04.2016 r. pod numerem 2016/S 071-124528.

 

więcej

Utworzono: 16 marca 2016

 

 POPWPOIGPARPUEEFRR-nowe

 Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015, poz. 2164) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 000 euro pn: "Internetowa kampania informacyjno-promocyjna naborów do działań POPW oraz Funduszu Pożyczkowego",znak sprawy: p/270/DKZ/2016, p/271/DKZ/2016

Termin składania ofert upływa w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 10:30

więcej