Utworzono: 5 stycznia 2018

benchm

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: "Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018", oznaczenie sprawy: 22/BE (P/266/DRP/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 14 lutego 2018 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 5 stycznia 2018

een

 

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja techniczna 10 seminariów z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” oznaczenie sprawy: p/358/DPG/2017

Termin składania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 11:00

więcej