Utworzono: 15 lutego 2018

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: "Usługa pośrednictwa w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji edukacyjnych oraz opracowanie strategii komunikacji dla poszczególnych produktów PARP", oznaczenie sprawy: p/14/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 13 lutego 2018

logo PL

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej na „Przeprowadzenie kontroli projektów w ramach POIR, POPW oraz POWER” 91/IN(p/48/DK/2017), zamówienie wykonawcze nr 1, wybrano:

więcej

Utworzono: 8 lutego 2018

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Analiza, integracja danych i konfiguracja ekosystemu serwisów internetowych PARP", oznaczenie sprawy: 3/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 23 luty 2018 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 19 stycznia 2018

POPWplPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowej I (Nowoczesna gospodarka) i Osi Priorytetowej II (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego), oznaczenie sprawy: 6/DPI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 30 stycznia 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 8 stycznia 2018

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: "Zapewnienie udziału PARP w wydarzeniach organizowanych na terenie Polski", oznaczenie sprawy: 2/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 19 lutego 2018 r. o godzinie 10:30

więcej