Utworzono: 16 kwietnia 2018

POWERUEEFS nowePARPpl

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Przeprowadzenie badania przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu w ramach projektu Next Step Poland”, oznaczenie sprawy: p/159/DAS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 11:30

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Pośredniczenie w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu publikacji treści wspierających proces rekrutacji na konferencje edukacyjne oraz promocję tych konferencji”, oznaczenie sprawy: p/261/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 16 maja 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 30 marca 2018

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Zakup urządzenia do posiadanego przez Zamawiającego systemu tworzenia kopii zapasowych" oznaczenie sprawy: p/35/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia 2018 r., o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 30 marca 2018

logo poirpl

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Audyt Regionalnych Instytucji Finansujących za I-IV kwartał 2018 r. oraz I kwartał 2019 r.” oznaczenie sprawy: 28/DKW/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2018 r., o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 28 marca 2018

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Przygotowanie techniczne, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym na potrzeby organizacji cyklu konferencji informacyjnych organizowanych przez PARP”, oznaczenie sprawy: p/171/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:30

więcej