PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Dostarczenie subskrypcji do oprogramowania DeviceLock wraz ze wsparciem technicznym”, oznaczenie sprawy: p/309/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 11:00

więcej

 

logo parp

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie usług Konsultanta Regionalnego”, oznaczenie sprawy: p/235/DRK/2018

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 11:00

 

więcej

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla posiadanej przez PARP infrastruktury serwerowej”, oznaczenie sprawy: p/86/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 10:30

więcej

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla posiadanej przez PARP infrastruktury serwerowej” (3 części zamówienia), oznaczenie sprawy: p/86/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 10:30

więcej

 

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Dostawa półek dyskowych, dysków oraz licencji” 2 części zamówienia, oznaczenie sprawy: p/107/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 11:00

więcej

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Dostawa sprzętu komputerowego", oznaczenie sprawy: p/106/BI/2018, p/104/DAS/2018, p/295/DWP/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 10:30

więcej

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Badanie poziomu satysfakcji obsługi Infolinii PARP dla Klienta zewnętrznego realizowanej za pomocą dedykowanych Kanałów kontaktuZnak sprawy: p/296/DKM/2018

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 10:30

więcej